Duurzaamheidsverklaring Grafimedia

duurzaamheidDe leden van de GrafimediaDuurzaamheidskring Zuidoost Nederland zijn zich bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij zullen bij alle bedrijfsbeslissingen zowel een hoger bedrijfsrendement mastreven, als de kansen benutten voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij.

Wij spannen ons in om de risico’s voor het milieu, de leefomgeving en maatschappij, die onze bedrijfsvoering met zich meebrengt, zoveel mogelijk te beperken en streven naar duurzaam ondernemerschap. Duurzaam ondernemen is voor ons meer dan milieu alleen; ook de menselijke en maatschappelijke kant van duurzaamheid zijn belangrijke speerpunten.

Wij streven naar een praktische invulling van duurzaamheid en gaan concreet aan de slag met innovatieve maatregelen. We gebruiken bestaande instrumenten zoals de milieubarometer en richtlijnen zoals ISO 26000 om zichtbaar te maken waar wij staan op het gebied van duurzaamheid en welke verbeteringen wij doorvoeren, zonder dat dit tot extra certificering hoeft te leiden.

duurzaamheid-handtekDeelname aan de duurzaamheidskring betekent voor ons ‘leren van elkaar’. Er is al veel kennis over duurzaamheid in de grafimedia en wij vinden het belangrijk om deze kennis goed uit te wisselen. Centraal. staat dan ook het halen en brengen van informatie over Duurzaam Ondernemen in een open sfeer. We richten ons hierbij zowel op het technisch verbeteren van de bedrijfsvoering als op bewustwording bij ons zelf, onze medewerkers en in de keten. Onze kring wil het regionale voorbeeld voor de grafimedia zijn.

Plaats,   Venlo

Datum, 30 september 2014

“Elka op de cover”

Netwerk Magazine Brabant

In de eerste editie van jaargang 14 staan we op de cover!
Netwerk Brabant brengt, grote en kleine bedrijven in contact voornamelijk in de regio Midden Brabant. Ze doen dit door middel van contactavonden en grote netwerk events. Het Netwerk magazine verschijnt 2-maandelijks in een oplage van 4000 ex.
Het blad wordt veel gelezen in de regio midden Brabant, maar ook daarbuiten!

Wim de Jong en Stefan Verhallen vertellen in het Netwerk magazine met trots over drukkerij Elka!

Snelheid, kwaliteit en flexibiliteit kenmerkt Drukkerij Elka.

Lees het hier het artikel in Netwerk magazine

01 Cover 1-2015 01 Cover 1-2015

WAR child wordt gesteund door Drukkerij Elka

MVO houdt niet op bij het milieu…. Drukkerij Elka steunt War child

Bij drukkerij Elka zijn we ons bewust van het milieu en vinden we Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen belangrijk.

We doen dit door energiebesparende maatregelen, het gebruik van duurzaam papier en papier recycling.

Maar als bedrijf hebben we ook een Sociaal Maatschappelijke Verantwoording

Afgelopen koningsdag zijn ze uitgedeeld, Warchild stickers die we voor 100% gesponsord hebben. War Child is een organisatie die zich inzet om kinderen te helpen bij het verwerken van hun oorlogservaringen.

War Child verdient alle steun!

Elka steunt War Child

© Copyright - Drukkerij ELKA Tilburg